NRK Meny

Høgt sjukefråvær på veg ned

Betre rutinar i omsorgssektoren i Flora gjer at sjukemeldingstala er på veg nedover. I fjor var fråværet på 13 prosent, medan det for april ligg på 10,2 prosent, skriv Firdaposten. Dei tilsette vert oppmoda om å ta kontakt med arbeidsleiar før dei oppsøkjer lege, slik at dei kan få tilrettelegging i staden for sjukemelding.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.