Høgt sjukefråvær på veg ned

Betre rutinar i omsorgssektoren i Flora gjer at sjukemeldingstala er på veg nedover. I fjor var fråværet på 13 prosent, medan det for april ligg på 10,2 prosent, skriv Firdaposten. Dei tilsette vert oppmoda om å ta kontakt med arbeidsleiar før dei oppsøkjer lege, slik at dei kan få tilrettelegging i staden for sjukemelding.

Vegopning på Bergum i Førde kommune