NRK Meny

Høgsterett avviste anke

Ankeutvalet i Høgsterett har avslege oppmodinga frå Bremanger kommune om å revurdere dommen i saka mot Danske Bank. Det skriv Firdaposten. Medan tingretten og lagmannsretten meinte at Danske Bak burde skjønt at avtalane var ulovlege å inngå for ein kommune, meinte Høgsterett at det er politikarane i Bremanger som tidlegare burde skjønt at det var noko som ikkje stemte. Bremanger må no betale vel 130 millionar kroner over 20 år.

Vegopning på Bergum i Førde kommune