NRK Meny

Høgsterett avviste anke

Ankeutvalet i Høgsterett har avslege oppmodinga frå Bremanger kommune om å revurdere dommen i saka mot Danske Bank. Det skriv Firdaposten. Medan tingretten og lagmannsretten meinte at Danske Bak burde skjønt at avtalane var ulovlege å inngå for ein kommune, meinte Høgsterett at det er politikarane i Bremanger som tidlegare burde skjønt at det var noko som ikkje stemte. Bremanger må no betale vel 130 millionar kroner over 20 år.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.