NRK Meny

Historisk liten klasse i Aurland

Aldri før har det vore berre sju elevar som skal ta til i førsteklasse ved Aurland barne- og ungdomsskule. Det er halvparten så mange som vanleg, skriv Sogn Avis i papiravisa si laurdag. Det normale elevtalet er 12–16 elevar. – Utviklinga er ikkje bra for Aurland som heilskap, seier rektor Odd Mikalsen til avisa.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.