NRK Meny

Her budde ur-Ylvisen

Arkelogar har avdekka at det har vore gardsdrift på Ylvisåker i Sogndal i minst 3000 år. Grunneigar Svein Jarle Slinde seier til NRK at her budde ur-Ylvisen og at funnet inspirerer til vidare gardsdrift. Sjå heile TV-saka her.

På Ylvisåker i Sogndal har dei funne spor etter busetnad og gardsbruk som er 3000 år gamle.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.