NRK Meny

Hastekartlegging

Fylkesmannen har bedt kommunane om å kartlegge og melde tilbake om store bygg som kan ha plass til å etablere asylmottak for inntil 1 000 personar i ein akuttfase. Kommunane har frist til klokka 14.30 i dag med å melde tilbake. DSB understrekar at fylkesmennene og kommunane må vere budde på å hjelpe til i oppretting av nye mottak, som kan kome på kort varsel.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.