NRK Meny

Hastekartlegging

Fylkesmannen har bedt kommunane om å kartlegge og melde tilbake om store bygg som kan ha plass til å etablere asylmottak for inntil 1 000 personar i ein akuttfase. Kommunane har frist til klokka 14.30 i dag med å melde tilbake. DSB understrekar at fylkesmennene og kommunane må vere budde på å hjelpe til i oppretting av nye mottak, som kan kome på kort varsel.

Vegopning på Bergum i Førde kommune