NRK Meny

Har kartlagt skredfare


Bremanger kommune må gjere tiltak ved fleire kommunale bygg etter at NVE har vurdert skredfaren i 14 område i kommunen, det skriv Firdaposten. Rådmann Tom Joensen seier kartlegginga av skredfaren gir dei eit godt utgangspunkt for å bygge trygt i framtida. Kva tiltak som blir sett i verk ved bygga som ligg i område der det er høg fare for skred eller steinsprang, er enno ikkje bestemt.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.