NRK Meny

Har kartlagt skredfare


Bremanger kommune må gjere tiltak ved fleire kommunale bygg etter at NVE har vurdert skredfaren i 14 område i kommunen, det skriv Firdaposten. Rådmann Tom Joensen seier kartlegginga av skredfaren gir dei eit godt utgangspunkt for å bygge trygt i framtida. Kva tiltak som blir sett i verk ved bygga som ligg i område der det er høg fare for skred eller steinsprang, er enno ikkje bestemt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.