NRK Meny

Har funne tre langhus i Luster

Arkeologar har funne tydelege spor etter minst 3000 år gamal busetnad på høgdegarden Berge i Fortun, det skriv Sogn Avis. Det er søknaden om kraftutbygging av elva like ved som er bakgrunnen for utgravingane i Luster. Leif Inge Åstveit ved Fornminneseksjonen på Universitetet i Bergen, seier funna er veldig interessante. Han legg til at det er sjeldan dei har slike utgravingar i høgareliggande bygder.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.