Har fått orden på problem

Ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg på fylkesveg 57 i Ytre Sogn går som normalt att. Det melder Statens vegvesen. Sambandet var ein periode i føremiddag stengd på grunn av tekniske problem.