NRK Meny

Har fått lufta ut etter brann

To personar blei sende til sjukehus etter brannen i Førde. Brannvesenet har no pakka saman og har fått lufta ut etter brannen hos bedrifta Førde Metallprodukt i Angedalsvegen. Det var gassflasker i lokalet, men det vart ikkje naudsynt med evakuering. Videoen syner at ein fekk ut det som brann..

Brannvesenet fekk raskt kontroll over brannen hos Førde Metallprodukt måndag ettermiddag.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.