NRK Meny

Gut påkøyrd - etterlyser blå bil

Politiet etterlyser ein blå bil som køyrde mellom Hafslo og Moane i Luster kring klokka 13.40 måndag. Bilen skal ha kome bort i ein syklande gut i barneskulealder, og guten fekk skrubbsår etter samanstøyten. Politiet ynskjer også å kome i kontakt med to personar som den blå bilen køyrde forbi då hendinga skjedde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.