NRK Meny

Gulen får bruke Helse Bergen

Helse Vest godkjenner Gulen kommune sin søknad om å bytte helseføretak frå Helse Førde til Helse Bergen. Det stadfester adm. direktør Herlof Nilsen overfor NRK. Seks år har gått sidan Gulen søkte om å få vende seg sørover. No er altså konklusjonen klar. – Vi flyttar ikkje føretaksgrensene. Gulen vil framleis høyre til Helse Førde, men dei får no bruke tenestene i Helse Bergen som så får betalt av Førde, seier Nilsen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.