NRK Meny

Godt resultat for Sparebanken Vest

Sparebanken Vest fekk eit resultat på 959 millioner kroner før skatt i første halvår i år. På same tid i fjor var resultatet 605 millioner kroner. Administrerande direktør Jan Erik Kjerpeseth skriv i ei pressemelding at resultatframgangen i andre kvartal kjem mellom anna som følgje av ei positiv utvikling i kostnadene, og gevinst ved sal av eigedommar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.