Glatte vegar fleire stader

Ein tipsar har meldt inn til NRK at det er veldig glatt på vegen langs Hornindalsvatnet, mellom Nordfjordeid og Kjøs bru. Vegvesenet stadfestar at det er glatte vegar fleire stader i fylket, og at bilistar må vere merksame.

Glatte vegar i Hornindal
Foto: Kim Andre Leite