NRK Meny

Glatte vegar

Vegtrafikksentralen melder om svært glatte vegar fleire stadar i fylket grunna utvasking av salt som igjen har ført til isbelegg. Vegane vert salta så for det let seg gjere. Køyrande vert oppmoda om å køyre varsamt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.