NRK Meny

Glatte vegar

Vegtrafikksentralen melder om svært glatte vegar fleire stadar i fylket grunna utvasking av salt som igjen har ført til isbelegg. Vegane vert salta så for det let seg gjere. Køyrande vert oppmoda om å køyre varsamt.