NRK Meny

Glatte vegar

Vegtrafikksentralen melder om svært glatte vegar fleire stadar i fylket grunna utvasking av salt som igjen har ført til isbelegg. Vegane vert salta så for det let seg gjere. Køyrande vert oppmoda om å køyre varsamt.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.