NRK Meny

Gjer det bra på najonale prøvar

Fleire elevar på ungdomstrinnet i fylket endar på dei øvste meistringsnivåa på nasjonale prøvar enn tidlegare. Elevane i 8. og 9. klasse i ligg med det framleis i landstoppen. Men det er store variasjonar mellom kommunane. Karstein Fardal hos Fylkesmannen er klar på at skulane må bruke resultata til å hjelpe elevane som treng det til å bli betre.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.