NRK Meny
Normal

Gaupe tok lam

Gaupa har teke sitt første lam i år. Det skjedde i Skjolden, opplyser fjelloppsynsmann og rovviltkontakt Einar Fortun i Luster.

Funnet av det drepne lammet vart meldt om kvelden 9. mai. Men Fortun er ikkje overraska, då gaupa tidlegare i år har vore observert i Skjolden.

- Gaupa er ikkje så hard å drepa som jerven, så det er ikkje sikkert det vert fleire tilfelle, meiner Fortun.

Men han oppmodar bøndene om å følgja med, og om å melde frå straks det er mistanke om at freda rovvilt er på ferde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.