NRK Meny

Fryktar Robek-lista att

– Flora kommune er på veg inn att i Robek, seier AP-politikar Oscar Bergheim til Firdaposten. Robek-lista er eit register over kommunar i økonomisk ubalanse som treng godkjenning for låneopptak. Ap er svært uroa for eit overforbruk på om lag 16 millionar det siste året. Høgre sin gruppeleiar, Hanne Husebø Kristensen, er samd i at den økonomisk stoda i kystkommunen er alvorleg.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar