NRK Meny

Frykta store løyvingsendringar

Rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, var budd på at ei ekspertgruppe ville kome med radikale endringar i forslag til finansiering av høgskulane. Etter at rapporten er klar konstaterer Løkeland at det først og fremst er snakk om justeringar, der både pisk og gulrøter ville bli tekne fram for å tvinge fram samanslåingar i sektoren. – Vi vil få noko dårlegare uttelljing for studiepoengproduksjon, seier rektoren.

Åse Løkeland
Foto: Torje Bjellaas / NRK
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.