NRK Meny

Frp vil ha fleire statlege vegar

Sogn og Fjordane Frp vil at staten skal overta ei rekkje fylkesvegar. Eit samrøystes fylkesårsmøte vedtok dette i helga. Fylkesveg 60 Byrkjelo-Møre grense, fylkesveg 55 Vadheim-Dragsvik, fylkesveg 53 Årdal-Tyin og Kystvegen mellom Ålesund og Bergen står alle på lista. Sistnemnde bør startast opp i fyrste del av komande Nasjonale Transportplan, meiner Frp.