Olav Stedje
Foto: Kari Nygard Tvilde / Fres Festival