NRK Meny

Forsynte seg av kassa

Ei kvinne i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd for underslag av pengar etter å ha forsynt seg av kassa i ein daglegvarebutikk i Sunnfjord, der ho sjølv jobba. Kvinna har tilstått at ho i løpet av to år, tok tilsaman 25 000 kroner frå butikken, i tillegg til varer for til saman 4 000 kroner. Ho vart dømd til 14 dagar fengsel på vilkår, og må betale ei bot på 5 000 kroner. I tillegg må ho betale 21 100 kroner i erstatning til butikken.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.