Førehandsrøystene i Selje

68,1 prosent av dei som førehandsrøysta i Selje ynskjer at kommunen skal vere ein del av Sogn og Fjordane fylke. 24,5 prosent ynskjer å høyre til Møre og Romsdal. 4,8 prosent stemde blankt.

I avrøystinga om ja eller nei til Stad kommune røysta 30,4 prosent for eit slikt alternativ, medan 63,5 røysta mot. 5,6 prosent leverte blanke røystesetlar. 17 % av dei som har røysterett har stemt på førehand.