For få prestar

For få utdannar seg til å bli prest, og derfor er det no prestemangel fleire stader i Bjørgvin. Eid er ein av stadane som merkar problemet. Her er soknepreststillinga lyst ut for femte gong.