Følg fylkestinget direkte

Fylkestinget er i dag samla på fylkeshuset på Hermansverk. Heile tingseta kan du sjå direkte her. Dei skal mellom anna handsame saka om etablering av eit mobbeombod i Sogn og Fjordane.

Tore Eriksen på fylkestinget 17. april 2018