NRK Meny

Føder færre born

Kvinnene i Sogn og Fjordane føder stadig færre born. Nye tal frå SSB viser at fjor var samla fruktbarheitstal 1,83. Det er det lågaste som er registrert i tabellen til SSB som går tilbake til 1979. Kvinnene i fylket får likevel fleire barn i snitt enn landsgjennomsnittet som er på 1,73. Berre Hordaland, Rogaland og Nord-Trøndelag har høgare samla fruktbarheitstal.

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar