Fleire vogntog med overlast

To vogntog vart tekne med overlast og eitt for dårleg sikring av last på Håbakken i Lærdal. Det eine vogntoget fekk køyreforbod fram til lasta var skikkeleg sikra, samt pålegg om utbetring av bremser, melder Statens vegvesen.