NRK Meny

Fleire og lenger oppdrag

Tidsbruken på ambulanseoppdrag for Helse Førde har auka jamt og trutt dei siste åra. Det same har talet på oppdrag, som Fjordenes Tidende sette fokus på i går. – At tidsbruken aukar indikerer at nokre oppdrag har lenger transportstrekning. Det fortel ambulansesjef i Helse Førde, Stian Sægrov. Han presiserer samstundes at dette ikkje har ført til utfordringar med kapasiteten. Endringane er i tråd med den nasjonale utviklinga, og heng saman med eldrebølgja, samt strukturendringar i legevakter og sjukehusfunksjonar, ifølgje Sægrov.

Ambulansesentral Helse Førde
Foto: Cosmin Cosma / NRK