Fleire forseinkingar på Førdepakken

Fleire av prosjekta i Førdepakken er forseinka, det skriv Firda i dag. Utbygginga i krysset ved Bergum skal vere den einaste delen av samferdslepakken som skal vere begynt på. Andre prosjekt, som gang- og sykkelveg langs Vievegen og ei bru over Jølstra skal vere forseinka av ulike grunnar. Vegvesenet seier likevel til avisa at framgangen til Førdepakken er god.

Bergumkrysset
Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK