NRK Meny

Fjord1 tapte i retten

Fjord1 tapte erstatningssaka dei reiste på grunn av tapt trafikk på ferjestrekningar i Rogaland. Det skriv Sunnmørsposten. I lagmannsretten fekk Fjord1 medhald og blei tilkjent 85 millionar kroner i erstatning. Men no har Høgsterett avvist kravet, og i staden må selskapet betale 400.000 kroner i sakskostnader til staten.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.