NRK Meny

Fjærlandstunnelen er open igjen

Riksveg 5 Fjærlandstunnelen i Jølster var stengd fordi det fall ned stein i tunnelen. Statens vegvesen melder at vegen no er open for fri ferdsel.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.