NRK Meny
Normal

Ferje fekk tekniske problem

Ferjesambandet Anda - Lote er mellombels innstilt grunna tekniske problem.

Anda - Lote

ARKIVFOTO: MF «Gulen» er teken ut av drift etter at ein propell vart øydelagd då ferja skulle legge til ved Lote.

Foto: Simon Solheim / NRK

Problema skal ha oppstått etter ei grunnberøring då den like før klokka 20 skulle leggje til ved Lote. Ingen personar eller bilar skal ha blitt skadde i hendinga. Derimot viste det seg at eine propellen vart øydelagt.

Det er MF «Gulen» som no trafikkerer sambandet, ettersom M/F «Lote» er til vedlikehald i Ålesund.

Det er uvisst kor lenge ferja blir ute av drift, men etter det NRK.no kjenner til er Fjord1 i gang med å finne ei eventuell erstatningsferje. Politiet opplyser at saka blir rutinemessig følgd opp ved Eid lensmannskontor.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.