NRK Meny

Fekk uforsvarleg behandling

Fylkesmannen har konkludert med at ein eldre pasient fekk uforsvarleg behandling då pasienten vart lagt inn på kommunalt akutt døgnopphald og ikkje på sjukehus. Person som hadde kjent hjartesjukdom utvikla raskt innsettande tung pust og nedsett allmenntilstand. Pasienten fekk til slutt hjartestans og døydde. Fylkesmannen konkluderer med at pasienten burde vore lagt inn på sjukehus, seier fylkeslege Per Stensland.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast