NRK Meny

Farleg avfall på Lavik-Oppedal

Ferjeavgangen frå Lavik klokka 10:50 i morgon vil få redusert kapasitet grunna transport av farleg avfall, det opplyser Norled. Det blir berre plass til 12 passasjerar på ferja.

Ferje Oppedal Lavik
Foto: Sigrid Ølstad
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.