NRK Meny

Får tilskot til infrastruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millionar kroner i tilskot til infrastruktur i kommunar som blir slått saman. Alle dei nye storkommunane i Sogn og Fjordane får 4 millionar kvar som går til regulering av bruer, breiband og andre tiltak som knyte dei nye kommunane saman. Hornindal, som skal slå seg saman med Volda i Møre og Romsdal, 4 millionar kroner i tilskot.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.