NRK Meny

Får tilskot til infrastruktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt 150 millionar kroner i tilskot til infrastruktur i kommunar som blir slått saman. Alle dei nye storkommunane i Sogn og Fjordane får 4 millionar kvar som går til regulering av bruer, breiband og andre tiltak som knyte dei nye kommunane saman. Hornindal, som skal slå seg saman med Volda i Møre og Romsdal, 4 millionar kroner i tilskot.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.