Får støtte til landstraum

Gulen Industrikai får over fire millionar kroner og skipsvertskaia i Florø får ca. tre millionar kroner i støtte til eit prosjekt der båtar som ligg til kai skal få straum frå land. Det er bedriftene Wergeland Base og Westcon Yards som får pengane frå Enova. Enova er eit statleg føretak som jobbar for å kutte utsleppa av klimagassutslepp.