NRK Meny

Får pengane tilbake

Praksisendringa som førte til at permitterte tilsette i fiskeindustrien ikkje fekk utbetalt dagpengar er no skrinlagt av direktoratet. – Det er ein kjempenyheit. Den nye praksisen gjorde at vi hadde vore nøydde til å slutte i jobben på sikt om vi ikkje hadde fått pengar medan vi var permitterte, seier tillitsvald i Pelagia i Måløy, Daniel Henriksson, til Fjordenes Tidende. Forslaget var å utsette endringa til 1. august for å gå gjennom dei avslaga som var gitt, men på grunn av press frå tilsette og NAV lokalt, har direktoratet gått heilt vekk frå den nye praksisen.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.