NRK Meny

Får namnet Berleporten

Eit samla samferdselsutval gjekk i dag inn for at Berleporten i Bremanger kan få heite nettopp det. Berletunnelen på fylkesveg 616 har på folkemunne blitt kalla Berleporten sidan 1990 og i 2009 sette bygdefolket opp eige skilt. Grendelaget ba om å få endre namnet formelt og fekk støtte frå både fylkesdirektøren og politikarane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.