NRK Meny

Får ha søndagsope i sommar

I sommar kan butikkar og andre utsalsstader på Bulandet og Værlandet ha ope på søndagar og heilagdagar. Fylkesmannen har nemleg bestemt at øysamfunna i Askvoll kommune får status som «typisk turiststad». Ein «typisk turiststad» er eit samfunn der dei faste innbyggjarane er få i forhold til talet på besøkande, og der flesteparten av kundane i periodar er turistar.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.