NRK Meny

Får ha søndagsope i sommar

I sommar kan butikkar og andre utsalsstader på Bulandet og Værlandet ha ope på søndagar og heilagdagar. Fylkesmannen har nemleg bestemt at øysamfunna i Askvoll kommune får status som «typisk turiststad». Ein «typisk turiststad» er eit samfunn der dei faste innbyggjarane er få i forhold til talet på besøkande, og der flesteparten av kundane i periodar er turistar.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.