NRK Meny

Får erstatning

Ni brukarar og verger som fekk sine personopplysningar offentleggjorde i Årdal kommune sine postlister får 5 000 kroner kvar i erstatning. Det stadfestar advokat Arvid Mellingen overfor Porten.no. Det var i februar at kommunen publiserte sensitiv informasjon om personar med psykisk utviklingshemming og vergene deira, på sine offentlege postjournallister. Både kommunen og advokaten seier saka no er avslutta.

Bønder føler seg ikkje trygge på vegen med traktor
Orkanen Tor var ikkje ekstrem nok
Ordninga bør endrast