NRK Meny

Får behalde påbygg-klasse

Eit samla fylkesting valte å halde oppe ei klasse for VG3 Påbygg ved Dale vidaregåande skule. Skulen trengde denne klassa for å kunne halde oppe eit skuletilbod. I tillegg har næringslivet i regionen sagt at dei kan få problem med å tilby læreplassar, og meinte det difor var naudsynt å ha denne klassa som alternativ. Dette vil koste 1,4 millionar kroner ekstra.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.