Færre ferjeuhell

I første halvår i år var det 20 uhell der skip eller ferjer køyrde på kaiar, bruer eller andre faste gjenstandar i Norge. Det var klart færre enn i første halvår i fjor, då talet var 35, syner ein statistikk frå Sjøfartsdirektoratet. Ferjer som køyrer på kaiar utgjer storparten av slike uhell. Talet på kollisjonar mellom fartøy gjekk ned frå 19 til 12.