NRK Meny

Etterforskar millionsvinn

Politiet etterforskar svinn på nærare ein million kroner frå varelageret til Nundal Detail AS, som vart slått konkurs 3. februar. Selskapet eigde Expert-butikkane i Årdal og Sogndal. Aksjeeigar Odd Børge Nundal stadfestar overfor Sogn Avis at dei i fjor melde ifrå til politiet om eit uforklarleg stort varesvinn frå selskapet. Saka er framleis under etterforsking, seier politiadvokat Magnus Eng Juel ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.