Etablerer Unesco-rute

Fjord Tours i Bergen lanserer frå i sommar av ei ny ekspressbussrute tur-retur Geirangerfjorden - Nærøyfjorden. Ruta skal gå dagleg frå 10. juni til 13. august. Ruta går mellom anna via Loen Skylift og Via Ferrata. Det blir også jobba med å kople tilbodet til eksisterande ruter til Briksdalsbreen. Reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik, trur ruta fører fleire reisande til distriktet og medverkar til tuistauke.