NRK Meny

Etablerer Unesco-rute

Fjord Tours i Bergen lanserer frå i sommar av ei ny ekspressbussrute tur-retur Geirangerfjorden - Nærøyfjorden. Ruta skal gå dagleg frå 10. juni til 13. august. Ruta går mellom anna via Loen Skylift og Via Ferrata. Det blir også jobba med å kople tilbodet til eksisterande ruter til Briksdalsbreen. Reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik, trur ruta fører fleire reisande til distriktet og medverkar til tuistauke.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.