NRK Meny

Ekstraløyving til ubåtundersøking

Regjeringa vil løyve 28 millionar kroner ekstra til fleire naudsynte undersøkingar av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland.

Artikkelen er flere år gammel.

Kvikksølvlekkasje frå ubåten vil få følgjer for deler av Gulen kommune. Regjeringa føreslår at granskingane skal skje i sommar.

 

Navnestrid i Sunnfjord
2200 villrein i Nordfjell skal avlivast, men jegerane er ikkje nøgde. 
   
Dab-dekning i tunnelar