Ekstraløyving til ubåtundersøking

Regjeringa vil løyve 28 millionar kroner ekstra til fleire naudsynte undersøkingar av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland.

Kvikksølvlekkasje frå ubåten vil få følgjer for deler av Gulen kommune. Regjeringa føreslår at granskingane skal skje i sommar.

 

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.