NRK Meny
Normal

Ekstraløyving til ubåtundersøking

Regjeringa vil løyve 28 millionar kroner ekstra til fleire naudsynte undersøkingar av ubåtvraket ved Fedje i Hordaland.

Kvikksølvlekkasje frå ubåten vil få følgjer for deler av Gulen kommune. Regjeringa føreslår at granskingane skal skje i sommar.

 

GILGAMESH - Kongen som nekta å døy
"Parkslirekne er ein plagsam vekst".
Detaljane skal finpussast