Einig om bruplassering

Eit samrøysta formannskap i Balestrand har tilrådd å vedta planalternativ 1 for ei bru mellom Storasva til Gjerdsviki. Det skriv Sogn Avis. Kommunedelplan for Esefjorden vert endeleg vedteken i kommunestyret før ferien, men det er full politisk semje om at bru er beste løysinga.

– Me er på god veg mot eit historisk vedtak. Denne saka har me diskutert sidan 1963, sa ordførar Harald N. Offerdal.