E39-tunnel mellombels stengd

Breimsfjell 2-tunnelen på E39 mellom Breim og Sandane er stengd grunna steinnedfall i tunnelen. Det er sett i gong opprydningsarbeid.