Diskuterer e-postar

Aktor Høvik held fram med utspørjinga av den tiltalte sunnfjordingen. Høvik ønskjer svar på ei rekke e-poster frå 2011 og 2012, der den tiltalte har kontakt med forskjellige kunder som skal ha kjøpt steroider frå sunnfjordringen.