Dirigerer trafikk gjennom tunnel

På fylkesveg 614 mellom Grov og Svelgen blir trafikken dirigert gjennom Haukåtunnelen. Eit stort køyretøy har rive laus ein leidning frå lysarmaturen i tunneltaket, og denne hang ned i rundt to og ein halv meters høgde. Entreprenøren er no på staden, og både store og små køyretøy får sleppe gjennom, frå NRK opplyst hos Vegtrafikksentralen.