Difor var det høgt smell

Smella som blei høyrd natt til måndag i Førde, skuldast feil på ein semitrailer. To luftbelgar til høgdejustering på køyretøyet sprakk, skriv politiet på Twitter. Mange i Førde blei vekt av den høge lyden og har lurt på kva den skuldast.