NRK Meny
Normal

Delte Erna-kritisk sak på Facebook

Gaular Høgre delte ein svært kritisk sak om Høgre-leiar og statsminister Erna Solberg på Facebook-sidene sine. Ein reaksjon, seier høgrepolitikaren.

Gaular Høgre deler høgre-klitisk lenke

DELTE: Den kritiske saka frå sidene til Human Rights Service blei delt på Gaular Høgre sin Facebook-side.

Foto: Skjermdump

– Eg vil at Erna sitt bodskap skal komme fram. At Høgre er eit parti som set inkludering høgt på dagsorden og er opptekne av å sjå menneske uavhengig av trussamfunn, seier Anne Lilleaasen, leiar i Gaular Høgre.

Ho femtekandidat til Sogn og Fjordane Høgre si stortingsliste i 2017 og styrer også Facebook-sida til Gaular Høgre.

Statsminister Erna Solberg besøkte Vallhall i Oslo under id-feiringa førre helg, og i etterkant la Human Rights Service ut ein kritisk artikkel på nettstaden sin, som Anne Lilleaasen delte på Gaular Høgre si Facebook-side.

Artikkelen er kritisk til statsministeren sitt besøk under feiringa, og kallar det flørting med totalitære makter. Forfattaren av artikkelen held fram med å seie at dialogen statsministeren hadde med ungdomsrepresentantar for moskélivet i Oslo, var hyklersk og kvalmande.

Statsminister Erna Solberg i Valhall.

PÅ TALARSTOLEN: Her er statsministeren på talarstolen under id-feiringa i Vallhall.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ville få fram statsministeren sitt bodskap

Lilleaasen seier bakgrunnen for at Erna Solberg var med på id-feiringa i Vallhall, var for å snakke om at Høgre er eit parti som set inkludering på dagsorden, uansett trusretning.

– Eg blir litt lei meg når journalisten oppfatta Erna sitt besøk som negativt, og som å flørte med totalitære krefter. Statsministeren må kunne besøke andre trussamfunn utan at det ligg noko bak, seier Lilleaasen.

– Er du ikkje redd for at folk skal tru at Gaular Høgre er einig i det som står i artikkelen ved å dele den?

– Det håpar eg ikkje, det var meir ein reaksjon på at statsministeren er oppteken av å sjå alle menneske uavhengig av religion. Eg ser etterpå at det kan bli misforstått, seier Lilleaasen.

Ho seier at ho blei oppskjørta av det journalisten skriv i artikkelen, og delte den fordi ho ville Erna sitt bodskap skulle komme fram, at det ho sa i tala si skulle komme ut.

– Hadde du lest saka før du delte den?

– Eg hadde lest gjennom den, men hadde nok ikkje sett det som stod nedst i saka, seier ho.

Nedst i saka står det at ein kan vise si støtte til Human Rights Service ved å dele. (Red. anm)

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.